Mgr. Šimon JIRKA
advokát
ev.č. ČAK 11932
Slovanská 928/104
326 00 Plzeň
tel./fax: +420 377 222 777
tel.: +420 777 000 710

Obchodní právo

 • zakládání společností s ručením omezeným
 • zakládání akciových společností
 • zakládání veřejných obchodních společností
 • zakládání komanditních společností
 • zakládání družstev
 • převody obchodních podílů
 • převody akcií
 • převody družstevních podílů
 • realizace valných hromad obchodních společností
 • realizace členských schůzí družstev
 • řízení ve věcech obchodního rejstříku
 • sepis veškerých obchodně právních smluv
 • sepis veškerých obchodně právních žalob
 • právní služby související se směnečným a šekovým zákonem
 • právní služby související s insolvenčním zákonem


© 2009-2014 aksimonjirka.cz | webdesign: janplacek.cz